Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Tekstilni ulošci za transportne trake

Tekstilni ulošci od gumiranog platna koji se koriste za vučni sloj ( karkas ) transportne trake imaju sledeće osobine:
  • > EP – osnova poliester, potka poliamid
  • > nominalne jačine od 80 do 500 N / mm po jednom ulošku

 

Preporuke klasa jačine transportnih traka i konstrukcije vučnog sloja na bazi EP-tkanina.