Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Amortizeri i čaure

Kvalitet ovih proizvoda se usaglašava sa kupcem, a najčešće su u primeni:

  • > standardni ( normalni )
  • > kiselootporni
  • > uljnootporni
  • > prehrambeni
  • > otporan na habanje
  • > termootporni

Gumins sa raspolaže sa više od stotinu alata amortizera i čaura raznih oblika: cilindričnih, prstenastih, pločastih itd.
Prema potrebi i nameni, amortizeri su ojačani metalnim ili tekstilnim ulošcima
  • > Amortizeri i čaure se rade u rasponu tvrdoće od 40-90º ShA
  • > Spoljna dimenzija proizvoda: od ø 20mm( 20x20 ) do od ø 900mm ( 900x900 )

Standardni tipovi proizvoda:
- Skica 10
- Skica 11
- Skica 12
- Skica 13