Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Dimenzije transportnih traka

Dimenzije transportnih traka odgovaraju standardu SRPS G.E2.222, koji je u skladu sa međunarodnim standardom ISO 583 iz 1975. godine, odnosno sa nemačkim standardom DIN 22102 ( deo 2 )

3.1. GUMINS proizvodi transportne trake sledećih dimenzija:
  • standardna širina trake: 400-1400 mm, kao i trake nestandardnih širina do 1400 mm
  • debljina trake: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm
  • dužina trake: do 200 m, zavisno od debljine trake
  • težina trake: max. 10 t

3.2. GUMINS proizvodi elevatorske trake sledećih dimenzija: 
  • Širne trake: 100,125,150,175,200,225,250,300,350,400 mm
  • Debljina trake: 6,8,10,12 mm

NAPOMENA:

1. Svi tipovi traka se proizvode sa gumiranim zaštitnim ivicama ( Gi ) i sa rezanim ivicama ( Ri )
prema zahtevu kupaca. 

2. Prema zahtevu kupaca moguće je uraditi, takozvani, beskrajni sastav trake:
  • do širine 1200 mm, u pogonu Guminsa
  • do širine 600 mm na mestu montaže trake