Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Izrada elastičnih spojki (manžetne)

 • > Gumins proizvodi tri tipa elastičnih spojki ( manžetni ) za bagere:
  • - potisne
  • - usisne
  • - potisno – usisne
 • > Stručni tim Guminsa predlaže optimalno tehničko rešenje za izradu proizvoda na osnovu zahteva kupaca po:
  • - relevantnoj dokumentaciji
  • - donetom uzorku
 • > Sastavni elemnti elastične spojke, prirubnice i prstenovi, prema dogovoru sa kupcem, mogu biti:
  • - svojina kupca
  • - obezbeđeni od strane Guminsa


RAZLIČITI TIPOVI ELASTIČNIH SPOJKI ( MANŽETNI ) SU PRIKAZANI SLEDEĆIM SKICAMA:

Skica 1. .......

Skica 2. .......

Skica 3. ..........

GUMINS POSEDUJE ALATE ZA SLEDEĆE DIMENZIJE ELASTIČNIH SPOJKI: