Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Karakteristike gumenih ploča i folija

 • Gumene ploče i folije se izrađuju gumenih me[avina na bazi elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), hloropren (CR) Zavisno od namene i uslova eksploatacije, ovi proizvodi se rade u sledećim kvalitetima:

  • > normalni ( standardni ) kvalitet
  • > otporni na habanje
  • > otporni na kiseline i baze
  • > otporni na masnoće, naftu i naftine derivate
  • > antistatički kvalitet
  • > elektroizolacioni kvalitet
  • > prehrambeni kvalitet

  Tvrdoća gume od 40-80º ShA.
  Kvalitet gume se garantuje odgovarajućim uverenjem o kvalitetu, prema važećem standardu.