Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Karakteristike gumenih profila

 • U zavisnosti od namene i uslova eksploatacije, gumeni profili se proizvode od vrlo kvalitetnih gumenih mešavina, na bazi elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR), etilen-propilen-dien monomer (EPDM), hloropren (CR), izobutilen-izomer (IIR)

  Profili koje proizvodi Gumins, zadovoljavaju mnoge specifične zahteve kupaca:
  • > otpornost na habanje
  • > otpornost na atmosferske uticaje i ozonsko starenje
  • > otpornost na kiseline i baze
  • > otpornost na masnoće, naftu i naftine derivate
  • > otpornost na niske i visoke temperature
  • > zdravsvenu ispravnost za prehrambenu industriju i dr.