Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Konstrukcija

Proizvodi gumeno-tehničke robe po konstrukciji mogu biti jednostavni i vrlo složeni, izrađeni od čiste gume ili armirani metalom, sa visokim kvalitetom veze metal-guma, i tekstilom različitog kvaliteta.

  • > Gumins proizvodi presovanu gumeno-tehničku robu koristeći sopstvene alate ili alate kupaca.
  • > Stručni tim Guminsa pruža usluge konsultacija i davanja tehničkih saveta korisnicima pri konstrukciji proizvoda i alata.