Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Kvalitet proizvoda

Za proizvode iz kategorije presovane gumeno – tehničke robe koriste se gumene mešavine na bazi elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), izobutilen-izomer (IIR), hloropren (CR), silikon ( Q), viton (FKM), poliuretan ( PU).

 • > Uvažavajući zahteve kupaca i uslova eksploatacije, Gumins proizvodi presovanu gumeno- tehničku
 • robu u sledećim kvalitetima:
  • - visoka otpornost na habanje,kidanje i mehanička oštećenja
  • - otpornost na atmosfersko i ozonsko starenje
  • - otpornost na niske i visoke temperature
  • - otporne na organske i neorganske rastvarače
  • - otporne na kiseline i baze
  • - otporne na masnoće, naftu i naftne deivate
  • - dobre antistatične i elektroizolacione karakteristike
 • > Raspon tvrdoće za sve navedene kvalitete je od 35ºShA - 95ºShA
  65ºShD - 80ºShD
 • > Za kvalitet gume prilažemo uverenje o kvalitetu prema važećem standardu