Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Membrane

Membrane se izrađuju u dva kvaliteta:

  • > od čiste gume
  • > armirane tekstilom

Napomena:
  • > konstrukcija membrane, kvalitet gume i armatura se definišu po zahtevu kupca
  • > izrada membrana se vrši iz raspoloživih alata Guminsa ili alata naručioca


Skica 8 

D – spoljna dimenzija membrane
δ - debljina membrane

Membrane iz standardnog programa Guminsa za tipske ventile:

  • ø800 (800x800)mm
  • Debljina membrane : od 1 mm, zavisno od konstrukcije i namene