Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Mešanje sirovih gumenih smeša

Gumins doo se oslanja na sopstvene recepture i u sopstvenoj valjari izrađuje gumene smese od kvalitetnih uvoznih sirovina, u kvalitetu neophodnom da zadovolji specificirane zahteve visokog kvaliteta proizvoda, na bazi različitih tipova elastomera: NR, NBR, CR, EPDM, SBR, BR i IIR, u rasponu tvrdoće od 30-100 ShA. Mešanje smesa se vrši na zatvorenom mikseru i dvovaljcima.

Kvalitet zmešanih smese se ispituje u Laboratoriji Gumins-a, čime je omogućena kontrola kvaliteta celokupnog proizvodnog procesa.