Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Kvalitet

 • Zbog specifičnih uslova eksploatacije, proizvodi izrađeni postupkom oblaganja gumom se izrađuju od gumenih mešavina na bazi različitih elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), hloropren (CR), poliuretan ( PU).

  Uvažavajući zahteve kupaca i uslova eksploatacije, gumene obloge zadovoljavaju seldeće zahteve kvaliteta:

  • > visoku otpornost na habanje, kidanje i mehanička oštećenja
  • > otpornost na niske i visoke temperature
  • > otporne na organske i neorganske rastvarače
  • > otporne na kiseline i baze
  • > otporne na masnoće, naftu i naftne deivate
  • > prehrambeni kvalitet

  Raspon tvrdoće za sve navedene kvalitete je od 50ºShA - 80ºShA
  65ºShD - 80ºShD

  Za kvalitet gume prilaže se uverenje o kvalitetu prema važećem standardu.