Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Proizvodi za naftnu industriju

Pored tipskih proizvoda ( „O“ prestenovi, manžetne, membrane, raznih vrsti zaptivki ), za naftnu industriju Gumins proizvodi i sledeće proizvode:

  • > ventilske gume
  • > klipne gume
  • > zaštitne kape ( muške i ženske )
  • > čistače cevovoda ( kracerske gume i kugle )
  • > sedišta ventila
  • > gume apces glave
  • > gumene pakne preventera ( kameron )
  • > klipovi pumpi
  • > preventeri – hajdrili