Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Tehničke mogućnosti izrade

  • > Dimenzije nearmiranih gumenih profila koji se rade u Guminsu su:
    • - maksimalni poprečni presek profila do Ø 50 mm ( 50x50 mm )
    • - dužina prema zahtevu kupaca.

  • > Stručni tim Guminsa usaglašava proizvod sa kupcem, i pristupa izradi alata na osnovu uzorka ili tehničkog crteža profila.