Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Tehničke mogućnosti

  • Opremljenost Guminsa i specijalizovanost u primeni posebnih postupaka, omogućuje oblaganje metala gumom:

    • > u pogonu Guminsa ( mogućnost oblaganja metalnih delova koji su dimenzije maksimalno 2.5x6.0m).
    • > na terenu, kod kupca, kada metalni deo zbog konstrukcije nije moguće dopremiti ili kada dimenzije prevazilaze mogućnost izrade u Guminsu.
    • > po potrebi, moguće je saniranje oštećenja na površini gumiranog metalnog dela kod kupca
    • > postupak oblaganja je manuelni, što isključuje uska tolerantna polja