Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Tipovi gumenih profila

  • Gumins proizvodi dva tipa gumenih (nearmiranih) profila:

    • > od homogene gume, tvrdoće od 60-90º ShA
    • > od mikroporozne gume ( sunđerasti profili )