Put Novosadskog partizanskog odreda 10, 21000 Novi Sad Tel: +381 ( 0 ) 21 443 309 Fax: +381 ( 0 ) 21 539 001office@gumins.co.rs

Vrste i tipovi

GUMINS proizvodi sledeće vrste gumenih transportnih traka:
  • > Transportne trake opšte namene
  • > Termootporne transportne trake
  • > Vatrootporne transportne trake
  • > Uljnootporne transportne trake
  • > Transportne trake za prehrambenu industriju

U okviru svake navedene vrste postoje određeni tipovi traka koji se razlikuju u zavisnosti od specifičnih uslova namene.