• srpski jezik engleski jezik

Dimenzije transportnih traka


Dimenzije transportnih traka odgovaraju standardu SRPS G.E2.222, koji je u skladu sa međunarodnim standardom ISO 583 iz 1975. godine, odnosno sa nemačkim standardom DIN 22102 ( deo 2 )

3.1. GUMINS proizvodi transportne trake sledećih dimenzija:
standardna širina trake: 400-1400 mm, kao i trake nestandardnih širina do 1400 mm
debljina trake: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm
dužina trake: do 200 m, zavisno od debljine trake
težina trake: max. 10 t

3.2. GUMINS proizvodi elevatorske trake sledećih dimenzija:
Širne trake: 100,125,150,175,200,225,250,300,350,400 mm
Debljina trake: 6,8,10,12 mm

NAPOMENA:

1. Svi tipovi traka se proizvode sa gumiranim zaštitnim ivicama ( Gi ) i sa rezanim ivicama ( Ri ) prema zahtevu kupaca.

2. Prema zahtevu kupaca moguće je uraditi, takozvani, beskrajni sastav trake:
do širine 1200 mm, u pogonu Guminsa
do širine 600 mm na mestu montaže trake
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.