• srpski jezik engleski jezik
Gumene transportne trake gumins

GUMENE TRANSPORTNE TRAKE


Gumins doo ima bogatu tradiciju i stručno iskustvo u proizvodnji, montaži i servisiranju transportnih traka koje se koriste u različitim poslovnim i industrijskim sistemima...

Transportne trake su sistem koji je sačinjen od niza spojenih elemenata, a koji se pokreće sistemom valjaka. Njihova glavna namena je transport raznih materijala i proizvoda. Mogu se koristiti, prilikom grubih radova, za transport rastresitog materijala, ali i za transport raznih artikala, paketa, gotovih proizvoda i sl. Primenu su našle u gotovo svim granama industrije u rudarstvu, metalurgiji, industriji građevinskog materijala, poljoprivredi, petrohemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, drvnoj industriji...


...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.