• srpski jezik engleski jezik
oblaganje metalnih delova gumom Gumins

OBLAGANJE METALNIH DELOVA GUMOM


Oblaganjem metalnih delova gumom se postiže zaštita metala od štetnih uticaja različitih hemikalija, vode i drugih materijala, čime se višestruko produžava vek trajanja metala i znatno utiče na bolje funkcionisanje opreme i smanjenje troškova održavanja.

Gumins Ltd. u svom proizvodnom programu vrši oblaganje metalnih delova gumom kao što su:

> Sudovi ( rezervoari ) za hemijsku industriju
> Sudovi za elektrolizu
> Cevovodi za rudarstvo, eksploataciju šljunka i peska, za transport u hemijskoj i prehrambenoj industriji i slično...
> Pogonski bubnjevi i valjci za trakaste transportere
> Metalni delovi koji trpe velike udare i abraziju, kao što su rotori i statori centrifugalnih pumpi
> Ventili za hemijsku, prehrambenu, naftnu industriju
> Izrada elstičnih spojki ( manžetne )
> Ostali metalni delovi po zahtevu kupca

Metalne delove, koji su svojina kupca, u potpunosti pripremamo za gumiranje, a prema potrebi vršimo saniranje oštećenja.


...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.