• srpski jezik engleski jezik

Karakteristike gumene obloge


Za gumene obloge valjaka koriste se najbolji materijali i tehnologija izrade prema najsavremenijim tehnološko – tehničkim zahtevima.
> U proizvodnji gumenih obloga valjaka, u zavisnosti od namene valjka, vrste materijala i medija sa kojima dolazi u dodir, radne temperature i pritiska, i karakteristika mašine, koristimo mešavine na bazi raznih elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), hloropren (CR), silikon ( Q), poliuretan ( PU).
> Gumene obloge su, u zavisnosti od vreste materijala, otporne na temperaturama od -20ºC do +250 ºC, i maju max. izdržljivost do 110 kN/m.
> Tvrdoće gumene obloge: 25-95 ºShA
60-85 ºShD
> Za kvalitet gume prilaže se uverenje o kvalitetu prema važećem standardu
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.