• srpski jezik engleski jezik

Amortizeri i čaure


Kvalitet ovih proizvoda se usaglašava sa kupcem, a najčešće su u primeni:

> standardni ( normalni )
> kiselootporni
> uljnootporni
> prehrambeni
> otporan na habanje
> termootporni

Gumins sa raspolaže sa više od stotinu alata amortizera i čaura raznih oblika: cilindričnih, prstenastih, pločastih itd.
Prema potrebi i nameni, amortizeri su ojačani metalnim ili tekstilnim ulošcima
> Amortizeri i čaure se rade u rasponu tvrdoće od 40-90º ShA
> Spoljna dimenzija proizvoda: od ø 20mm( 20x20 ) do od ø 900mm ( 900x900 )

Standardni tipovi proizvoda:
- Skica 10
- Skica 11
- Skica 12
- Skica 13
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.