• srpski jezik engleski jezik

Izrada elastičnih spojki (manžetne)


> Gumins proizvodi tri tipa elastičnih spojki ( manžetni ) za bagere:
- potisne
- usisne
- potisno – usisne

> Stručni tim Guminsa predlaže optimalno tehničko rešenje za izradu proizvoda na osnovu zahteva kupaca po:
- relevantnoj dokumentaciji
- donetom uzorku

> Sastavni elemnti elastične spojke, prirubnice i prstenovi, prema dogovoru sa kupcem, mogu biti:
- svojina kupca
- obezbeđeni od strane Guminsa

RAZLIČITI TIPOVI ELASTIČNIH SPOJKI ( MANŽETNI ) SU PRIKAZANI SLEDEĆIM SKICAMA:

Skica 1. .......
Skica 2. .......
Skica 3. ..........
GUMINS POSEDUJE ALATE ZA SLEDEĆE DIMENZIJE ELASTIČNIH SPOJKI:

izrada elastičnih spojki Gumins
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.