• srpski jezik engleski jezik

Karakteristike gumenih ploča i folija


Gumene ploče i folije se izrađuju gumenih me[avina na bazi elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), hloropren (CR) Zavisno od namene i uslova eksploatacije, ovi proizvodi se rade u sledećim kvalitetima:

> normalni ( standardni ) kvalitet
> otporni na habanje
> otporni na kiseline i baze
> otporni na masnoće, naftu i naftine derivate
> antistatički kvalitet
> elektroizolacioni kvalitet
> prehrambeni kvalitet

Tvrdoća gume od 40-80º ShA.
Kvalitet gume se garantuje odgovarajućim uverenjem o kvalitetu, prema važećem standardu.
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.