• srpski jezik engleski jezik

Konstrukcija


Proizvodi gumeno-tehničke robe po konstrukciji mogu biti jednostavni i vrlo složeni, izrađeni od čiste gume ili armirani metalom, sa visokim kvalitetom veze metal-guma, i tekstilom različitog kvaliteta.

> Gumins proizvodi presovanu gumeno-tehničku robu koristeći sopstvene alate ili alate kupaca.
> Stručni tim Guminsa pruža usluge konsultacija i davanja tehničkih saveta korisnicima pri konstrukciji proizvoda i alata.
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.