• srpski jezik engleski jezik

Kvalitet proizvoda


Za proizvode iz kategorije presovane gumeno – tehničke robe koriste se gumene mešavine na bazi elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), izobutilen-izomer (IIR), hloropren (CR), silikon ( Q), viton (FKM), poliuretan ( PU).

> Uvažavajući zahteve kupaca i uslova eksploatacije, Gumins proizvodi presovanu gumeno- tehničku robu u sledećim kvalitetima:

- visoka otpornost na habanje,kidanje i mehanička oštećenja
- otpornost na atmosfersko i ozonsko starenje
- otpornost na niske i visoke temperature
- otporne na organske i neorganske rastvarače
- otporne na kiseline i baze
- otporne na masnoće, naftu i naftne deivate
- dobre antistatične i elektroizolacione karakteristike
> Raspon tvrdoće za sve navedene kvalitete je od 35ºShA - 95ºShA 65ºShD - 80ºShD
> Za kvalitet gume prilažemo uverenje o kvalitetu prema važećem standardu
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.