• srpski jezik engleski jezik

Kvalitet


Zbog specifičnih uslova eksploatacije, proizvodi izrađeni postupkom oblaganja gumom se izrađuju od gumenih mešavina na bazi različitih elastomera: prirodni ( NR), stirol-butadien (SBR), akrilo-nitrilni (NBR) i blend NBR/PVC, etilen-propilen-dien monomer (EPDM), hloropren (CR), poliuretan ( PU).

Uvažavajući zahteve kupaca i uslova eksploatacije, gumene obloge zadovoljavaju seldeće zahteve kvaliteta:

> visoku otpornost na habanje, kidanje i mehanička oštećenja
> otpornost na niske i visoke temperature
> otporne na organske i neorganske rastvarače
> otporne na kiseline i baze
> otporne na masnoće, naftu i naftne deivate
> prehrambeni kvalitet

Raspon tvrdoće za sve navedene kvalitete je od 50ºShA - 80ºShA 65ºShD - 80ºShD

Za kvalitet gume prilaže se uverenje o kvalitetu prema važećem standardu.
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.