• srpski jezik engleski jezik

Proizvodi za naftnu industriju


Pored tipskih proizvoda ( „O“ prestenovi, manžetne, membrane, raznih vrsti zaptivki ), za naftnu industriju Gumins proizvodi i sledeće proizvode:

> ventilske gume
> klipne gume
> zaštitne kape (muške i ženske)
> čistače cevovoda (kracerske gume i kugle)
> sedišta ventila
> gume apces glave
> gumene pakne preventera (kameron)
> klipovi pumpi
> preventeri – hajdrili
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.