• srpski jezik engleski jezik

Tehničke mogućnosti izrade


> Dimenzije nearmiranih gumenih profila koji se rade u Guminsu su:
- maksimalni poprečni presek profila do Ø 50 mm (50x50 mm)
- dužina prema zahtevu kupaca.

> Stručni tim Guminsa usaglašava proizvod sa kupcem, i pristupa izradi alata na osnovu uzorka ili tehničkog crteža profila.
...

KVALITET - Gumins doo

Gumins doo se zalaže za principe tržišne odgovornosti u cilju pružanja što kvalitetnijih proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama korisnika.U tom smislu, Gumins doo je svoje ukupno poslovanje prilagodio standardima ISO 9000, o čemu svedoči sertifikat JUS ISO 9002 od 1997. godine, koji je resertifikovan u JUS ISO 9001:2001 u aprilu 2005. odnosno u junu 2008. godine.